Ukens tips 073 (Opprette og redigere global layoutmal)

Post Reply
MultiCAD
Posts: 119
Joined: 06 Mar 2009 14:03

Ukens tips 073 (Opprette og redigere global layoutmal)

Post by MultiCAD »

I dette tipset tar vi for oss hvordan en global mal lages og redigeres. Hva er en global mal? I MultiCAD v.11 ble en god del av layout- og filstrukturen stokket om for å kunne ha alle tegningene i en fil. Alle layoutmaler ble også lagt til en fil slik at disse enkelt kunne hentes fra tegningstreet. For å skille mellom maler som kun blir brukt i enkelte prosjekt og maler som kan brukes i alle prosjekter innførte vi to typer maler; - global mal og lokal mal. De globale malene eksisterer i alle prosjekter på pc-en, mens de lokale malene kun eksisterer i det spesifikke prosjektet de ble importert til. I dette tipset skal vi se på kun de globale malene. For deg som har brukt tidligere versjoner av MultiCAD tilsvarer de globale malene mappen med layouter som lå i Mine Dokumenter\MultiCAD.

Globale maler lagres i denne mappen i filen Templates.mcgt:
({brukernavn} byttes ut med gjeldende brukernavn)
Windows 7: C:\Users\{brukernavn}\AppData\Local\MultiCAD\Layouts\
XP: C:\Documents and Settings\{brukernavn}\Lokale innstillinger\Programdata\MultiCAD\

Lokale maler lagres lokalt i prosjektet.

Vi skal nå først opprette en ny global mal og deretter endre denne malen.

Åpne ett nytt prosjekt som du for eksempel kaller "test". Dette gjøres for å få tilgang til tegningstreet. Husk å fylle inn alle tre feltene når du oppretter prosjektet.
Ukens tips 073-01.png
Ukens tips 073-01.png (20.86 KiB) Viewed 14766 times
Gå til fanen "Tegninger" og dobbelklikk på "Ny global mal"
Ukens tips 073-02.png
Ukens tips 073-02.png (30.41 KiB) Viewed 14807 times
En ny layout-mal åpnes nå.
Ukens tips 073-03.png
Ukens tips 073-03.png (11.78 KiB) Viewed 14881 times
Det første som skal gjøres er å endre størrelsen på dette arket til A4. De grå stiplede linjene indikerer at dette arket deles i fire A4-ark ved utskrift. Dette kan også stilles inn dersom man f.eks. har en A2-plotter og ønsker utskrift på A2-ark.

Åpne "Vis" –"Valg" og velg deretter fanen "Ark".

Still inn ark-størrelsen både i ark-format og ark-rutenett. Retningen skal i begge tilfeller være liggende. Innstillingene under "Ark Format" gjelder størrelsen på layouten i MultiCAD. Innstillingene under "Ark Rutenett" gjelder ark-størrelsen på utskriftene fra MultiCAD. For eksempel: Stilles størrelsen i "Ark Format" til A3 og størrelsen i "Ark Rutenett" til A4, vil en A3-layout bli skrevet ut på to A4-ark.
Ukens tips 073-04.png
Ukens tips 073-04.png (42.82 KiB) Viewed 14752 times

Velg deretter fanen "Vis" og still inn rutenettet til en maskevidde på 5x5mm. Dette gjøres for å forenkle prosessen med å tegne tittelfelt og linjer. Etter at denne innstillingen er satt, kan vi tegne rett på rutenettet uten å måtte bekymre oss for om linjene er rette.

Velg "Bruk/Apply" og deretter "OK".
Ukens tips 073-05.png
Ukens tips 073-05.png (49.17 KiB) Viewed 14754 times

Begynn nå å tegne inn tittelfelt og linjer ved å bruke 2D-tegneverktøyet. Du finner disse under "Tegn"-menyen. Husk! Bruk rektangler og polygoner minst mulig; - disse inneholder fyllmasse mellom linjene som kan påvirke bakgrunnen. Bruk for det meste Linje – sammenhengende.

Eksempel på ferdig tegnet tittelfelt:
Ukens tips 073-06.png
Ukens tips 073-06.png (10.46 KiB) Viewed 14716 times

Nå skal teksten legges inn. Legg først inn den statiske teksten; - det vil si den teksten som du vet ikke kommer til å endres. Siden dette er en mal legges kun tekst som er gyldig for alle layoutene, som skal bruke malen, inn. Se bildet nedenfor for eksempel. For å legge inn tekst åpner du "Tekst"-"Skriv…". Fyll inn teksten og trykk "OK". Venstreklikk der du skal ha teksten plassert. Høyreklikk til slutt. For mer info om hvordan tekster legges til i layout, se Ukens tips 010 (Logo og tekst i layout).
Ukens tips 073-07.png
Ukens tips 073-07.png (11.79 KiB) Viewed 14788 times

Dette var den statiske teksten som vi skal ha med i layout-malen. I tillegg har MultiCAD dynamisk tekst; - tekst som endres ettersom verdiene fra prosjekt til prosjektet endres. I MultiCAD kalles dette for "tags". Informasjonen som benyttes for disse tags legges blant annet inn ved oppstart av et nytt prosjekt i prosjektinformasjonen, se første bilde i dette tipset. Tagene finner du under "Tekst"-"Skriv…". Alle tags er på formen &&[ett-eller-annet]. Når en tag legges inn i en layout-mal, vil MultiCAD automatisk erstatte denne tagen med tilhørende verdi. For eksempel vil tagen "&&[date]" bli erstattet med "10.06.2012" dersom det er denne dagen layouten blir endret. Tagene plasseres ut som vanlig tekst.
Ukens tips 073-08.png
Ukens tips 073-08.png (27.08 KiB) Viewed 14739 times
Ferdig global layout-mal med statisk og dynamisk tekst:
Ukens tips 073-09.png
Ukens tips 073-09.png (12.9 KiB) Viewed 14771 times

Til slutt gjenstår det kun å endre navnet på layoutmalen. Dette gjøres ved å høyreklikke på "Template_1" og velge "Bytte navn"
Ukens tips 073-10.png
Ukens tips 073-10.png (33.19 KiB) Viewed 14781 times

Fyll inn nytt navn og trykk OK.
Ukens tips 073-11.png
Ukens tips 073-11.png (28.39 KiB) Viewed 14765 times


Husk at layoutmaler blir lagret automatisk hele tiden. Ønsker du å ta sikkerhetskopi av en layoutmal, kan du høyreklikke på denne og velge "Eksporter til fil…". Layoutmalen vil nå bli lagret som en ordinær layout uten koblinger hverken til maler eller prosjekter. Denne metoden er også ypperlig dersom du ønsker å dele layouter med andre. Hvordan layouten importeres som mal er beskrevet i Ukens tips 072 (Importer layoutmal).
Post Reply