Ukens tips 070 (Sikkerhetskopitips)

Post Reply
MultiCAD
Posts: 119
Joined: 06 Mar 2009 14:03

Ukens tips 070 (Sikkerhetskopitips)

Post by MultiCAD »

Når en arbeider med store prosjekter er det ikke til å unngå at endringer og feil blir gjort undervegs. Ofte kan disse korrigeres, men andre ganger er det nesten umulig uten store endringer og mye tidsforbruk. Samtidig hender det at en trykker "Lagre" når en ikke skulle ha gjort det, og tegningen blir ødelagt. En enkel sikkerhetskopi er derfor greit å ha.

La oss si Ola Nordmann ønsker et påbygg til huset sitt. Opprett en mappe hvor du har tegningene dine som heter "Påbygg Ola Nordmann". I denne mappen lagrer du prosjektet til Ola. Første tegnes eksisterende bebyggelse inn i MultiCAD og prosjektet lagres i mappen som "Påbygg Ola Nordmann_01". Videre tegnes det nye påbygget inn og tegningen lagres med nytt navn "Påbygg Ola Nordmann_02" via knappen "Lagre som".
Du har nå mulighet til å gå tilbake til eksisterende bebyggelse i første tegning dersom kunden er misfornøyd, du har tegnet feil eller noe annet skjer. På den måten kan du hele tiden ha kontroll med endringene som skjer i tegningen. Skal du gjøre noe spenstig som du ikke vet om vil fungere, lagrer du prosjektet med nytt navn slik at du har mulighet til å gå tilbake dersom prosjektet blir mislykket.
Post Reply