Ukens tips 068 (Konstruksjonstegninger)

Post Reply
MultiCAD
Posts: 119
Joined: 06 Mar 2009 14:03

Ukens tips 068 (Konstruksjonstegninger)

Post by MultiCAD »

MultiCAD v.11 har nå forbedret konstruksjonstegninger slik at disse stemmer mer over ens med virkeligheten. Blant annet har vi utviklet en ny hjørneløsning samt automatisk generering av konstruksjonstegninger. Disse tipsene kan være nyttige for deg som er interessert i konstruksjonstegninger.

Tegn opp fire vegger slik som vist under:
Ukens tips 068-01.png
Ukens tips 068-01.png (15.88 KiB) Viewed 15766 times
Som du sikkert legger merke til er ikke svillene i veggen plassert korrekt i henhold til standard utførelse. Normalt vil langveggene ha svillene helt ut, mens gavl-veggene går mellom langveggene. For å endre dette velger du "Sammenkoble vegger" som du finner under "Arranger"-menyen. Venstreklikk først på kortveggen og deretter på langveggen. Det kan være en fordel å aktivere "Lås brukernode" for å få tak i nodene på stenderne for lettere å treffe rett vegg. Etter at begge veggene er markert, vil denne dialogboksen åpnes:
Ukens tips 068-02.png
Ukens tips 068-02.png (21.02 KiB) Viewed 15240 times
Her kan du velge hvilken type kobling du ønsker. I de fleste tilfeller er modell nr 2 den som brukes, men dersom veggene er koblet i 45 graders vinkel vil den øverste hjørneløsningen være å foretrekke. Venstreklikk på korrekt hjørneløsning, og hjørnet byttes slik du vil ha det.
Åpne konstruksjonstegningen til Vegg 0-1, så skal du se noen andre tips:
Ukens tips 068-03.png
Ukens tips 068-03.png (9.16 KiB) Viewed 15168 times
En layout med konstruksjonstegningen genereres nå. Resultatet ser slik ut:
Ukens tips 068-04.png
Ukens tips 068-04.png (21.85 KiB) Viewed 15331 times
Layouten består av fire deler: Precut-liste, oppriss og sideriss av konstruksjonen samt et tittelfelt. Både precut-listen, opprisset og siderisset kan flyttes samt at størrelsen kan skaleres. Derimot kan du ikke gjøre endringer i tittelfeltet, da tittelfeltet er styrt av en lokal mal. Skal tittelfeltet endres, må malen endres. Du kan allikevel legge til din egen tekst/ annen layout dersom du ønsker dette.

Vi går nå tilbake til hovedtegningen og tegner inn et vindu samt konstruksjonen rundt vinduet på vegg 0-1. Konstruksjonen rundt vinduet finner du i kategorien "Vindu/dør-konstruksjon" i databasen.
Ukens tips 068-05.png
Ukens tips 068-05.png (13.89 KiB) Viewed 15177 times
Når vi nå går tilbake til konstruksjonstegningen ser vi at ikke alle delene i konstruksjonen har dukket opp. Samtidig ser vi at precut-listen har vokst, og må forminskes. Dette kan enkelt gjøres ved å aktivere "Lås hjørne-senter-side" og deretter velge "Endre".
Ukens tips 068-06.png
Ukens tips 068-06.png (32.48 KiB) Viewed 15268 times
For å oppdatere konstruksjonen høyreklikker du på "Layout" for den aktuelle veggen, i dette tilfellet "Vegg 0-1", og velger "Regenerer".
Ukens tips 068-07.png
Ukens tips 068-07.png (10.74 KiB) Viewed 15154 times
Tegningen blir nå oppdatert.
Ukens tips 068-08.png
Ukens tips 068-08.png (31.93 KiB) Viewed 15244 times
Ett annet tips som kan være nyttig å ta med seg er innstillingene for konstruksjonstegningene. Disse innstillingene finner du ved å høyreklikke på "Konstruksjonstegninger" og velge "Valg…".

Denne dialogboksen dukker nå opp.
Ukens tips 068-09.png
Ukens tips 068-09.png (33.95 KiB) Viewed 15165 times
Her kan du velge blant annet hvilke ark-størrelse du ønsker samt innstillinger for målsetting.
Post Reply