Ukens tips 055 (Lag en trevegg)

Post Reply
MultiCAD
Posts: 119
Joined: 06 Mar 2009 14:03

Ukens tips 055 (Lag en trevegg)

Post by MultiCAD »

Hvordan lage et sammensatt objekt (trevegg)
--
NB: Nye regler for trevegger er satt i MultiCAD v.11. Metoden beskrevet nedenfor er ikke byttet ut med en som gir korrekte hjørneløsninger. Metoden kan allikevel benyttes, men gir feil hjørneløsning og feil lengde på sviller i konstruksjonstegninger.
--

Et sammensatt objekt består av flere andre objekter, for eksempel strekkobjekter, vegger, kolonner, arealer. Vi skal nå lage en trevegg. Denne veggen består av strekkobjekter, flere vegger, og kolonner.

Siden vi allerede har en god mengde ferdiglaget objekter benytter vi oss av disse nå. I vår trevegg skal vi ha følgende objekter:
 • Strekkobjekt:
  • Fast isolasjon
  • Svill
 • Veggobjekter:
  • Asfaltplate
  • Gipsplate
  • Liggende dobbelfalset kledning
 • Kolonner/søyler
  • Stender 36X148mm
I de fleste tilfeller er det enklest å bruke et eksisterende objekt og modifisere dette slik at du får objeketet slik du skal ha det. Husk bare å lagre objektet med et nytt navn (Lagre som). I dette tilfellet skal vi lage et veggobjekt helt fra bunn av. Velg "Nytt objekt…" under "Objektbehandling". Velg type Vegg og trykk "OK".
Ukens tips 055-01.png
Ukens tips 055-01.png (13.22 KiB) Viewed 20932 times
Slett 3D-boksen slik at objektet blir helt tomt, og still visningen til "Plan" .
Det første vi gjør er å tegne inn bunnsvillen, en stender og toppsvillen. Velg de objektene du selv ønsker for dette. I dette eksempelet velges "SVILL48X148" samt "STENDER 36X148". Begge disse objektene ligger i gruppen "Underobjekter" i databasen. Tegn ut objektene slik at veggen ser slik ut:
Ukens tips 055-02.png
Ukens tips 055-02.png (15.26 KiB) Viewed 21105 times
Legg merke til plasseringen av stenderen. Stenderen er plassert OPPÅ bunnsvillen/semsen i origo. Dette er fordi stenderen skal repeteres langs hele lengden av veggen. Svillens lengde er ca. 600 mm lang. Lengden har imidlertid lite å si, men husk at objektet bør være hendig å hanskes med når du jobber.

Plassering av origo er også svært viktig. Origo skal plasseres i det ytterste hjørne nederst til venstre i bunnsvillen. Årsaken til dette er at vi alltid tegner veggen på innsiden når vi tegner mot klokken i prosjektmodus.

På innsiden av veggen, det vil si den siden av svillen som er lengst fra origo kan nå innvendig kledning plasseres. Still prosjektet i "Plan" og tegn ut for eksempel en gipsplate "GIPSPLATE 12 MM". Roter visningen og kontroller at gipsplaten har like stor utstrekning som det konstruksjonen dekker.
Ukens tips 055-03.png
Ukens tips 055-03.png (21.55 KiB) Viewed 20988 times
Det er svært viktig at plasseringen av objekter, samt størrelsen av objektene er nøyaktige og helst med lengder uten desimaltall. Dette gjør at tegning med objektene blir lettere og mer feilfri.

Tegn nå ut asfaltplaten og kledningen på yttersiden av veggen, på samme måte som innvendig kledning. I dette eksempelet blir det brukt "ASFALTPLATE 12MM" og "LIGGENDE DOBBELFALSET" (vegg-objekt), også disse fra kategorien "Underobjekter". Husk at både asfaltplaten og kledningen skal tegnes på nodene til bindingsverket. Husk også å strekke disse objektene til toppen, dersom de ikke er høye nok.
Ytterveggen skal nå se slik ut.
Ukens tips 055-04.png
Ukens tips 055-04.png (17.25 KiB) Viewed 20858 times
Nå kan det være på tide å kontrollere om alle objektene ligger på korrekte lag før vi fortsetter.
I dette tilfellet har alle objektene lagt seg på lag 1 Yttervegg tre 2D.
Ukens tips 055-05.png
Ukens tips 055-05.png (10.48 KiB) Viewed 20897 times
Flytt alle objektene slik at bindingsverket ligger på lag 24 Bjelkelag bindingsverk, og kledningen ligger på deres respektive lag.
Ukens tips 055-06.png
Ukens tips 055-06.png (11.15 KiB) Viewed 20884 times
Nå skal 2D-symbolene og brukernoder tegnes inn. Under både ytterkledning, innvendig kledning og bindingsverket skal det ligge et polygon som dekker arealet sett fra toppen. Dette for at veggen skal synes når alle 3D-objekter er skjult. Det er ikke nødvendig med et polygon under bindingsverket.

Still prosjektet i "Plan" og tegn inn de tre polygonene. MERK! Det er svært viktig at et polygon (Polygon – uregelmessig) tegnes inn og ikke et rektangel , da et rektangel fører til krasj når en vegg kobles mot en annen.

Objektet skal nå se slik ut:
Ukens tips 055-07.png
Ukens tips 055-07.png (10.54 KiB) Viewed 20921 times
Tegn også inn isolasjon dersom det er ønskelig. I dette tilfellet er det brukt "FAST ISOLASJON 150" fra kategorien "SKRAVUR LINJE" i gruppen "Underobjekter". Dette objektet tegnes ut i full lengde, og legges oppå bunnsvillen.
Ukens tips 055-08.png
Ukens tips 055-08.png (16.83 KiB) Viewed 21083 times
Nå må også disse nye objektene flyttes til korrekt lag. Polygonent som dekker bunnsvillen kan ligge på lag 1 Yttervegg tre 2D siden dette er "hoveddelen" av veggen. Dersom dette hadde vært en innvendig bærende vegg, ville polygonet ligget på lag 3 Innvendig bæring tre. Isolasjonen flyttes til lag 21 Skravur 1:50. Til slutt skal prosjettreet se slik ut:
Ukens tips 055-09.png
Ukens tips 055-09.png (14.13 KiB) Viewed 20836 times

Nå gjenstår det kun å legge ut brukernoder før alle objektene skal transformeres. Brukernodene legges i bunn i de fire hjørnene av bunnsvillen.
Ukens tips 055-10.png
Ukens tips 055-10.png (6.71 KiB) Viewed 20930 times

Transformering.Det er viktig at ALLE objektene, polygonene og brukernodene inkludert, blir transformert korrekt. Hvis ikke vil ikke objektet fungere knirkefritt. I denne fasen kan det være en fordel å kun vise objekter fra ett lag om gangen, for å forenkle transformeringen. Vi starter med lag 1. Her ligger både brukernoder og polygonet for bindingsverket i dette eksempelet. Skjul alle lagene som har objekter bortsett fra lag1 Yttervegg tre 2D. Dette gjøres ved å høyreklikke på de forskjellige lagene i prosjekttreet og velge "Skjul". Aktiver deretter "Lås node", A på tastaturet. Det kan være en fordel å stå i rotert visning. Velg "Transformasjoner" under "Objektbehandling…", eller trykk T på tastaturet.
Ukens tips 055-11.png
Ukens tips 055-11.png (45.41 KiB) Viewed 20985 times
Transformasjonen av de tre polygonet skal være som følger:
 • Punktene i venstre del av polygonet skal transformeres til "venstre" i X-posisjon.
 • Punktene i høyre del av polygonet skal transformeres til "høyre" X-posisjon.
 • Alle punktene skal transformeres til "bunn" i Z-posisjon.
 • Alle punktene skal transformeres til "origo" i Y-posisjon, da polygonet ikke skal strekkes i bredden.
 • Husk å trykke "Lagre" før dialogboksen lukkes.
Som du sikkert har lagt merke til, står det RBT og LFB på objektet under transformeringen. Dette er ment som hjelp til å finne ut foran og bak på objektet.
RBT= Right Back Top (Høyre Bak Topp)
LFB = Left Front Bottom (Venstre Foran Bunn)


Transformasjonen av brukernodene skal være som følger:
 • Brukernoden i origo transformeres til "venstre" i X-posisjon.
 • Brukernoden i nærmest origo transformeres også til "venstre" i X-posisjon.
 • Brukernodene på motsatt side transformeres til "høyre" i X-posisjon.
 • Alle brukernodene skal transformeres til "bunn" i Z-posisjon.
 • Alle brukernodene skal transformeres til "origo" i Y-posisjon, da brukernodene skal ha samme plassering i y-retningen.
 • Husk å trykke "Lagre" før dialogboksen lukkes.
Dersom det er vanskelig å treffe brukernodene, kan du forsøke å markere en ramme rundt et par brukernoder og dobbelklikke på ALL nederst i høyre hjørne av skjermen. MERK! Polygonet eller andre objekter som har node på samme sted som brukernoden må ikke være inni rammen som dras opp.
Ukens tips 055-12.png
Ukens tips 055-12.png (49.72 KiB) Viewed 21018 times

Transformasjon av stenderen er ikke gjennomgått tidligere. Det nye her er at stenderen skal repeteres på hver rute, slik at plasseringen av stenderen stemmere overens med veggplatene. Transformeringen skal være som følger:
 • Punktene i nederste del av stenderen skal transformeres til "bunn" i Z-posisjon.
 • Punktene i øverste del av stenderen skal transformeres til "topp" Z-posisjon.
 • Alle punktene skal transformeres til "origo" i Y-posisjon, da stenderen skal ha konstant plassering i y-retningen.
 • Huk av for Repeter på Rute i X-retningen. Det er viktig at du ikke skriver inn 600mm i feltet, da dette gir feil avstand mellom de to første stenderne. Huk kun av for "på Rute".
 • Huk av for "Generer tilleggsbjelke" for å få en ekstra stender i hjørnet av veggen.
 • Husk å trykke "Lagre" før dialogboksen lukkes.
Både bunnsvill, toppsvill og isolasjon transformeres på samme måte som polygonene. Eneste forskjell er at toppsvillen transformeres til "topp" i Z-retningen, i stedet for til "bunn", men det sier vel seg selv…
Ukens tips 055-13.png
Ukens tips 055-13.png (48.23 KiB) Viewed 20965 times
Tilslutt skal kledningen transformeres. Siden dette er "vegger", blir transformeringen litt annerledes.
 • Punktene i nederste del av kledningen skal transformeres til "bunn" i Z-posisjon.
 • Punktene i øverste del av kledningen skal transformeres til "topp" Z-posisjon.
 • Punktene i venstre del av kledningen skal transformeres til "venstre" i X-posisjon.
 • Punktene i høyre del av kledningen skal transformeres til "høyre" X-posisjon.
 • Alle punktene skal transformeres til "origo" i Y-posisjon, da kledningen skal ha konstant plassering i y-retningen.
 • Husk å trykke "Lagre" før dialogboksen lukkes.
Ukens tips 055-14.png
Ukens tips 055-14.png (29.92 KiB) Viewed 20882 times
Etter at alle delene i objektet er transformert, lagres veggen med et nytt navn. Velg et navn som beskriver objektet godt. Husk også å velge "Vegg" under "Funger som" for at veggen skal fungere korrekt. Legg også veggen på korrekt lag, i dette tilfellet 1 Yttervegg tre 2D.

Velg "Lagre" til slutt, og kontroller objektet i et prosjekt. Kontroller både høyde og lengde slik at du er sikker på at objektet strekker seg slik det skal.
Tore
Posts: 4
Joined: 10 Sep 2011 21:16

Re: Ukens tips 055 (Lag en trevegg)

Post by Tore »

Ett spørsmål. Litt lengre opp i tråden her nevnes det flytte objekter, men hvordan gjøres det?
Altså mtp hvor de ligger i objektreet.
MultiCAD
Posts: 119
Joined: 06 Mar 2009 14:03

Re: Ukens tips 055 (Lag en trevegg)

Post by MultiCAD »

Kanskje det hadde vært en fordel å skrevet det, ja. Si du skal flytte svillen som nå ligger på lag 1 Yttervegg tre 2D til lag 24 Bjelkelag bindingsverk. Aktiver først det nye laget objektet skal flyttes til. Dette gjøres ved å trykke CTRL + F. Velg korrekt lag (lag 24 Bjelkelag bindingsverk i dette tilfellet) og trykk "Aktiver". Trykk til slutt på "Avslutt" for å stenge ned vinduet.

Høyreklikk deretter på svillen i tegning (ikke i objektstreet) og velg "Flytt". En dialogboks åpnes. Velg "Endre" her og objektet endrer lag til lag 24.
Post Reply