Ukens tips 066 (Fasadetegninger)

Post Reply
MultiCAD
Posts: 119
Joined: 06 Mar 2009 14:03

Ukens tips 066 (Fasadetegninger)

Post by MultiCAD »

MultiCAD v.11 har også fått en egen fasadetegning som i prinsippet er det samme som 2D-snittegning, men beregnet for fasader. Disse fasadelinjene er som standard tegnet opp i alle nye prosjekter i MultiCAD. Fordelen er at du som tegner alltid skal ha mulighet til å tekste fasadetegninger uten at dette vises på 3D tegningen. I de fleste tilfeller vil en bygning kunne tegnes mellom fasadelinjene uten problemer, men dersom bygget er stort flyttes ganske enkelt fasadelinjene til rett posisjon.

Fasadelinjer fra et prosjektet "Hus_4" som er standard mal i MultiCAD:
Ukens tips 066-01.png
Ukens tips 066-01.png (15.33 KiB) Viewed 11972 times
Høyreklikker du på en av fasadene som ligger i Tegnings-treet, får du opp følgende dialogboks:
Ukens tips 066-02.png
Ukens tips 066-02.png (17.48 KiB) Viewed 11995 times
  • Aktiver: Aktiverer/viser denne fasaden.
  • Aktiver og vis forskjeller: Dersom du har huket av for at forskjellene mellom gammel og ny tegning aldri skal vises, har du allikevel mulighet til å se forskjellene ved å trykke her. Mer om dette senere i tipset.
  • Lås hovedtegninges objekter: Denne funksjonen lar deg vise 3D-tegnings objekter uten at du har mulighet til å redigere/ flytte dem i fasaden. Du har allikevel mulighet til å snappe/koble deg til nodene til disse objektene selv om de er låste.
  • Velg objekter: Markerer selve fasadelinjen.
  • Bytt navn: Bytter navnet på fasaden. Denne endringen vil også skje på fasadelinjen som viser i plan på hovedtegningen.
  • Slette: Sletter fasadetegningen og dens fasadelinje. Merk! All informasjon som er tegnet i fasadetegningen (og som altså ikke viser i hovedtegningen) vil gå tapt.
Dobbelklikker du på for eksempel "Fasade mot Nord", vises fasadetegningen:
Ukens tips 066-03.png
Ukens tips 066-03.png (18.35 KiB) Viewed 12059 times
Her har du nå fulle muligheter til å tegne på 2D-objekter så som linjer, tekst, firkanter/polygoner og så videre.
Ukens tips 066-04.png
Ukens tips 066-04.png (18.77 KiB) Viewed 12014 times
Tekst og annen 2D som legges inn i fasadetegningen vil ikke vise på 3D-tegningen.
Vi forlater nå fasadetegningen litt, og går tilbake til hovedtegningen for å flytte pipen. Når vi deretter går tilbake til fasadetegningen får vi følgende melding:
Ukens tips 066-05.png
Ukens tips 066-05.png (27.89 KiB) Viewed 12042 times
Velg "JA" og de tidligere tegningene sammenlignes.
Ukens tips 066-06.png
Ukens tips 066-06.png (67.46 KiB) Viewed 12066 times
Lukk vinduet, og den oppdaterte fasadetegningen vises.
Ukens tips 066-07.png
Ukens tips 066-07.png (18.79 KiB) Viewed 11991 times
Utskrift og eksport til layout kommer i neste ukens tips.
Post Reply