Ukens tips 074 (Redigere lokal layoutmal)

Post Reply
Admin
Site Admin
Posts: 1
Joined: 24 Feb 2009 22:50

Ukens tips 074 (Redigere lokal layoutmal)

Post by Admin »

I dette tipset tar vi for oss hvordan en lokal mal lages og redigeres. Hva er en lokal mal? I MultiCAD v.11 ble en god del av layout- og filstrukturen stokket om for å kunne ha alle tegningene i en fil. Alle layoutmaler ble også lagt til en fil slik at disse enkelt kunne hentes fra tegningstreet. For å skille mellom maler som kun blir brukt i enkelte prosjekt og maler som kan brukes i alle prosjekter innførte vi to typer maler; - global mal og lokal mal. De globale malene eksisterer i alle prosjekter på pc-en, mens de lokale malene kun eksisterer i det spesifikke prosjektet de ble importert til. I dette tipset skal vi se på kun de lokale malene.

I hvert prosjekt vil det opprettes lokale layoutmaler ved eksport til layout. Å ha en eller flere lokale layoutmaler er svært effektivt ettersom de fleste layouter i samme prosjekt skal ha samme tekst og informasjon. Det kan derfor være en fordel å legge til rette for en lokal layoutmal før første eksport til layout.

I det forrige tipset laget vi en global layoutmal som er generell for alle prosjekter, men spesifikk for denne bedriften. I en global layoutmal bør kun informasjon som er med på hvert prosjekt legges inn. Dette kan være for eksempel firmalogo, standard tekst og layoutdesign.
Høyreklikk på denne globale malen og velg "Kopier til lokal mal".
Ukens tips 074-01.png
Ukens tips 074-01.png (8.52 KiB) Viewed 15453 times

Dobbelklikk på den nye lokale prosjektmalen for å åpne denne malen.
Ukens tips 074-02.png
Ukens tips 074-02.png (4.71 KiB) Viewed 15430 times

Fyll deretter inn informasjon i malen som er relevant for dette prosjektet. Husk at informasjon som legges inn i den lokale prosjekt-malen vil komme på alle layoutene hvor denne layout-malen benyttes. Endres denne malen etter at flere layouter.
Ukens tips 074-03.png
Ukens tips 074-03.png (15.76 KiB) Viewed 15489 times
Alle malene lagres automatisk. Det kan derfor være lurt å ta en liten sikkerhetskopi av malene i ny og ne. Høyreklikk på den aktuelle layoutmalen og velg "Eksporter til fil".

Til slutt er layoutmalen klar til å brukes. Ved neste eksport til layout velger du "Bruk prosjektmal"
Ukens tips 074-04.png
Ukens tips 074-04.png (16.58 KiB) Viewed 15468 times
De tagene som allerede er satt ut i layoutmalen vil nå bli erstattet med den korrekte teksten og layouten vil bli nesten klar til utskrift automatisk.
Ukens tips 074-05.png
Ukens tips 074-05.png (18.73 KiB) Viewed 15469 times
TIPS!
Alle layouter som benytter en layoutmal er koblet til layoutmalen. Det betyr at det ikke er mulig å slette eller endre tekst / objekter som er plassert i layoutmalen inne i de forskjellige layoutene. Skal dette gjøres må koblingen til layoutmalen brytes. Dette gjøres på følgende måte:
Åpne "Vis"-"Valg" og velg fanen "Ark".
Ukens tips 074-06.png
Ukens tips 074-06.png (29.04 KiB) Viewed 15514 times
Venstreklikk på "Bryt kobling" og layoten vil nå fungere som en enslig layout uten noe kobling til noe mal. Det betyr at alt på layouten kan endres.
Post Reply